skip to Main Content
Clusteren Jeugd Voor Proeflessen

Clusteren jeugd voor proeflessen

Heb je interesse in proeflessen voor je kind? We starten na de zomervakantie weer met het indelen van kinderen die proefles willen. We hanteren dan vaste startmomenten waarbij we de kinderen zoveel mogelijk proberen te clusteren. Het is namelijk veel leuker als je niet de enige in een groepje bent die start met een nieuwe sport!

Dus als je nu je kind aanmeldt voor proeflessen, zal er niet voor de zomervakantie worden gestart. Je ontvangt een e-mail zodra je kind is ingedeeld.

Back To Top