skip to Main Content

Algemene voorwaarden:

 1. Een lesuur bestaat uit 50 minuten les, een half lesuur uit 30 minuten.
 2. De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de trainers.
 3. Bij regen of onbespeelbare banen meldt de trainer, in geval van uitval, de training af per whatsapp, SMS of telefoon. De volgende inhaalregeling is van toepassing: ‘om en om’. De eerste les wordt wel ingehaald, de 2 les niet.
 4. Bij temperaturen op of onder het vriespunt kan de trainer besluiten de training te annuleren per whatsapp, SMS of telefoon. Hierbij is dezelfde inhaalregeling van toepassing als vermeld onder punt 3.
 5. Trainingen die om welke reden dan ook verzuimd worden (ook ziekte, blessure, verhuizen etc.) door de cursist zijn voor rekening voor de cursist. De cursist heeft wel het recht om iemand van gelijke sterkte de training over te laten nemen.
 6. Bij uitval van de training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak, zal de training worden vervangen of op een later tijdstip worden ingehaald.
 7. De cursist is verplicht om in gepaste kleding en schoenen de training te volgen. Komt de cursist niet in gepaste kleding dan heeft de trainer het recht om de leerling te weigeren voor de training. Heb je vragen over kleding en schoenen dan kan je hiermee bij de trainer terecht.
 8. Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. Dit in overleg met de cursist.
 9. U kunt zich tot maximaal één week voor aanvang van de trainingscyclus terug- trekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
 10. Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de trainingscyclus voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats.
 11. Heinerman Tennis & Padel kan niet garanderen dat de groep waarvoor u inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende deelname heeft behoudt Heinerman Tennis & Padel het recht om de groep te laten vervallen. Indien de groep incompleet wilt lessen dan worden de kosten door het het aantal cursisten gedeeld.
 12. Het volgen van lessen/trainingen en het gebruik van de (baan) faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers en de vereniging zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond tennis/-padelbaan en baanfaciliteiten.
 13. U bent verplicht lid te zijn van de vereniging waar u uw trainingen volgt.
 14. Wilt u in 2 termijnen betalen, of heeft u vragen over betalingen, dan kunt u altijd contact opnemen met Heinerman Tennis & Padel.

Heinerman Tennis & Padel

Back To Top